CANTOR-CUTIVA, L. C.; MALEBRÁN BEZERRA DE MELLO, M. C.; HUNTER, E. J. Translation and Adaptation of the Vocal Fatigue Index into Spanish. Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 4–13, 2020. DOI: 10.46634/riics.29. Disponível em: https://riics.info/index.php/RCMC/article/view/29. Acesso em: 8 dec. 2022.